Integritetspolicy

Vilka vi är

Våra webbplatsadress är: https://www.Photobunker51.com /se, https://www.wertigo.com , https://www.wertigo.se https://www.Photobunker.se.Företaget heter Vintervarg HB och har adress Åsögatan 144, 116 24 Stockholm

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Photo Bunker 51 behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till våra webbplatser samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Vintervarg HB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är sådan information som kan härledas till en fysikt levande person. Detta gäller tex. mejladresser, personnummer och bilder.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Photo Bunker 51 behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Photo Bunker 51. I sådant fall kommer Photo Bunker 51 inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Photo Bunker 51 behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Photo Bunker 51 som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Photo Bunker 51 kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Photo Bunker 51 ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.
Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Photo Bunker 51 samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på sina webbplatser eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.
Photo Bunker 51 samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sina webbplatser. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt Molnbaserat register.

Varför vi bevarar personuppgifter

Photo Bunker 51 (Vintervarg) bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:
• Fullgöra förpliktelser gentemot kund
• Förbättra kundupplevelsen
• Tillhandahålla god service
• Leverans av beställningar
• Kommande Marknadsföring
• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Photo Bunker 51 produkter och tjänster
• Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
• Administration och förbättring av webbplatser, och tredejepartstjänster kopplade till Photo Bunker 51.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Photo Bunker 51 sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Photo Bunker 51 kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Photo Bunker 51 rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Photo Bunker 51 kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Photo Bunker 51 kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Photo Bunker 51 räkning, exempelvis samarbetspartner.
Photo Bunker 51 för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för. För att möjliggöra analys av användning av Photo Bunker 51 webbplatser lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Photo Bunker 51 rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Photo Bunker 51 vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Photo Bunker 51 säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Photo Bunker 51 har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Photo Bunker 51 är skyldiga att följa Photo Bunker 51 regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Bildlagring

För att kunna hantera dina bilder och leverera dom till dig lagrar jag dessa digitalt. Det är en bra service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända så du förlorar de bilder som blivit levererade. Lagringstid av bilder kan även regleras i kundavtal. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

Nyttjande av bilder

Om du godkänner att bilderna används för att visa mitt arbete för andra, exempelvis på min webbplats eller för att tävla i Porträtt SM, låter jag dig välja det vid fotograferingstillfället. Du kan alltid ångra ditt medgivande. I framtiden kommer detta godkännande ske med en digital signatur istället. Om du ger ditt medgivande, sparas dina bilder så länge jag har möjlighet, vilket är ett ökat skydd för dig.

Borttagning av bilder:

Bilder gallras bort innan de presenteras för dig, en del bilder finns ibland kvar som reserver och säkerhetskopior. Bilder där du inte gett ditt samtycke till nyttjande av Photo Bunker 51 för exempelvis webbsidan, annonsering och tävling, kastas de efter en tid. Bilderna behöver dock lagras i en tid för eventuella reklamationer, extrabeställningar eller omleveranser.

Cookies

Photo Bunker 51 använder sig av så kallade cookies på sina olika webbplatser. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av totalmedia.se som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Photo Bunker 51 få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Photo Bunker 51 förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Photo Bunker 51 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till Photo Bunker 51.

Uppdaterades: 2019-08-24

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial